shrine.jp 20th Anniversary Tour

12/2~12/10
shrine.jp 20th Anniversary Exhibition
FORUM KYOTO

Fábio Petry
Ken'ichi Itoi
Ryosuke Aruse
Shohei Tsuda

-

12/2 19:00-20:00
shrine.jp 20th Anniversary Reception Party
FORUM KYOTO

AVV
masahiko takeda
Naohiro Tomisawa
naturemian
tsukasa

-

12/3 18:00-
shrine.jp 20th Anniversary Tour in Kyoto
meets (( ECHO KYOTO ))
METRO
adv. ¥3,800-(with out 1d.)
door ¥4,300-(with out 1d.)

Daniel Miller
+
Acryl (dagshenma + Madegg)
Hideo Nakasako
HIRAMATSU TOSHIYUKI
kafuka
Ken'ichi Itoi
masahiko takeda
TOYOMU

-

12/21 21:00-
shrine.jp 20th Anniversary Tour in Fukuoka
meets MIND SCAPE
Kieth Flack
¥2,000-(with 1d.)

Cycaq
LIBA
MONO SAFARI
SMOKIN EKS TENSION
T.B. a.k.a Ozaki Koichi
宙葉
+
duenn
Ken'ichi Itoi
LSE
OUTATBERO

-

12/24 17:00-
shrine.jp 20th Anniversary Tour in Sendai
Emotional electronic music for Christmas
CLUB SHAFT
¥2,500-(with 1d.)

antennasia feat. La Mano Fria
Kamatan
moonshare
+
Hiroto Kudo
Ingern
Jai Machine
Ken'ichi Itoi

-

12/30 18:00-
shrine.jp 20th Anniversary Tour in Tokyo
Grand Tour Final!
KAGURANE
adv. ¥1,800-(+1d.)
door ¥2,300-(+1d.)

hakobune v.s. meta-friend
Ikuko Morozumi a.k.a. Iku
Ken'ichi Itoi
Mayuko Hino
shotahirama
soma hayato
suzukiiiiiiiiii x youpy
Takashi Himeoka